Linh Võ Đế Tôn Chapter 123, next Linh Võ Đế Tôn Chapter 124

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ. Fantasy,Huyền Huyễn,Manhua,Xuyên không - Hồi Sinh , Chapter 123

Linh Võ Đế Tôn

/ Chapter 123
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804