Linh Kiếm Tôn Chapter 41, next Linh Kiếm Tôn Chapter 42

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!  , Chapter 41

Linh Kiếm Tôn

/ Chapter 41
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212