Lang Hoàn Thư Viện Chapter 7, next Lang Hoàn Thư Viện Chapter 8

Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của "Lang Hoàn Thư Viện", thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng? Đón xem trọn bộ tại Comicvn.net , Chapter 7

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19