Lam Sí Chapter 157, next Lam Sí Chapter 158

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…, Chapter 157

Lam Sí

/ Chapter 157
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212