Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chapter 168, next Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chapter 169

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…, Chapter 168

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212