Kính Hoa Tiên Kiếm Lục Chapter 0, next Kính Hoa Tiên Kiếm Lục Chapter 1

Kính Hoa thế giới, là thế giới trong gương của thế giới hiện thực. Công tử bột Đường Tiểu Sơn, bị cô gái bạo lực mang đến Kính Hoa thế giới, tại đây gặp được cha là Đường Ngao mất tích đã lâu. Được biết nhà họ Đường là người bảo vệ nơi này, bây giờ đến lượt Tiểu Sơn là người canh giữ nơi này.... Cùng xem trọn bộ tại: Comicvn.net, Chapter 0

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212