Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 536: Lần đầu ngày thứ hai, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 537

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 536: Lần đầu ngày thứ hai

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 536: Lần đầu ngày thứ hai
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212