Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 535: Thiếu tư cách, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 536

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 535: Thiếu tư cách

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 535: Thiếu tư cách
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212