Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 528: Hậu duệ của Khuyển Nhung, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 529

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 528: Hậu duệ của Khuyển Nhung

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 528: Hậu duệ của Khuyển Nhung
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212