Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 527: Nanh vuốt của Liêu Dương, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 528

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 527: Nanh vuốt của Liêu Dương

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 527: Nanh vuốt của Liêu Dương
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212