Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 524: Sức nặng của lòng quyết tâm, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 525

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 524: Sức nặng của lòng quyết tâm

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 524: Sức nặng của lòng quyết tâm
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212