Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 520: Khai chiến, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 521

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 520: Khai chiến

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 520: Khai chiến
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212