Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 519: Chiến lược của nhị đại nguyên soái, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 520

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 519: Chiến lược của nhị đại nguyên soái

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 519: Chiến lược của nhị đại nguyên soái
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212