Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 517: Đại Chiến bắt đầu, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 518

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 517: Đại Chiến bắt đầu

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 517: Đại Chiến bắt đầu
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212