Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 513: Dự đoán của Trung Hoa, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 514

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 513: Dự đoán của Trung Hoa

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 513: Dự đoán của Trung Hoa
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212