Vương giả thiên hạ 498 - Sub Việt

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 498 - Sức ép của đại binh đoàn

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 498 - Sức ép của đại binh đoàn
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212