Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 193, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 194

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 193

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212