Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Nội dung mô tả

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng...

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1506 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile