Kiều Nữ Độc Phi Hồi mở đầu

Sau khi trùng sinh, Mộc Vân Dao tuân thủ ba điều: không mềm tay với bất cứ ai, không diệt cỏ chừa gốc, không tin chân tình. Vì thế mà lòng hiểm tay độc, thủ đoạn vô cùng, nghiêng trời lệch đất. Một lần tình cờ gặp một Vương Gia, từ đó trở thành độc phi tàn ác... , Hồi mở đầu

Kiều Nữ Độc Phi

/ Hồi mở đầu
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212