Kiều Nữ Độc Phi Hồi 1, next Kiều Nữ Độc Phi Hồi 2

Sau khi trùng sinh, Mộc Vân Dao tuân thủ ba điều: không mềm tay với bất cứ ai, không diệt cỏ chừa gốc, không tin chân tình. Vì thế mà lòng hiểm tay độc, thủ đoạn vô cùng, nghiêng trời lệch đất. Một lần tình cờ gặp một Vương Gia, từ đó trở thành độc phi tàn ác... , Hồi 1

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19