Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 79, next Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 80

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung! , Chapter 79

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804