Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến Chapter 61, next Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến Chapter 62

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất. “Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không? Giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”, Chapter 61

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212