Kenji Ngoại Truyện Kenji Ngoại Truyện Chapter 002, next Kenji Ngoại Truyện Kenji 3

Phần ngoại truyện nói về cuộc đời của Lý Thư Văn, phải kể đến quá trình trở thành tôn sư võ học của ông ấy, đầy mồ hôi và nước mắt., Kenji Ngoại Truyện Chapter 002

Kenji Ngoại Truyện

/ Kenji Ngoại Truyện Chapter 002
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212