Kamen Rider Spirits Chapter 20, next Kamen Rider Spirits Chapter 21

Taki Kazuya - một đặc vụ FBI cùng với Kamen Rider Ichigou sau khi đập tan âm mưu tàn sát người dân của một ma ca rồng đã phát hiện một tổ chức tội phạm ngoài hành tinh âm mưu xâm chiếm địa cầu. Taki bắt đầu cuộc hành trình lên đường tìm kiếm tung tích của 10 Kamen Rider để cùng đập tan âm mưu đó... , Chapter 20

Kamen Rider Spirits

/ Chapter 20
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212