Kamen Rider Spirits

Kamen Rider Spirits

Kamen Rider Spirits

Kamen Rider Spirits

Nội dung mô tả

Taki Kazuya - một đặc vụ FBI cùng với Kamen Rider Ichigou sau khi đập tan âm mưu tàn sát người dân của một ma ca rồng đã phát hiện một tổ chức tội phạm ngoài hành tinh âm mưu xâm chiếm địa cầu. Taki bắt đầu cuộc hành trình lên đường tìm kiếm tung tích của 10 Kamen Rider để cùng đập tan âm mưu đó...

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009