Judge Bao | Bao Công Kỳ Án Phần 1 - Chương 3, next Judge Bao | Bao Công Kỳ Án Phần 2

Chuỗi những vụ án ly kỳ liên hoàn được vị phán quan nổi tiếng bậc nhất lịch sử Trung Hoa - Bao Chửng kết án. Tác phẩm do nhóm tác giả người Pháp sáng tác, sau đó được dịch lại và phát hành tại Mỹ trước khi có bản Việt hoá , Phần 1 - Chương 3

Judge Bao | Bao Công Kỳ Án

/ Phần 1 - Chương 3
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212