JM ĐẶC THÙ KHÁCH NHÂN PHỤC VỤ BỘ Chapter 80.5, next JM ĐẶC THÙ KHÁCH NHÂN PHỤC VỤ BỘ Chapter 81

Dược Du Du - một cô gái có chứng bệnh ám ảnh cao nhan (nhan sắc giá trị cao) nhưng lại làm việc ở một công ty bậc nhất về cấp nhan sắc với mục đích "Lấy Độc Trị Độc" ~ Vậy nó sẽ có tác dụng hay không đây!? - Tác giả: Tụ Mỹ Ưu Phẩm - Dịch giả: Đường Tử Hoa , Chapter 80.5

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận