Jinnrise - Ác Chiến Dị Linh Chương 5A: Đồng Tộc Của Ta, Kẻ Thù Của Ta (1), next Jinnrise - Ác Chiến Dị Linh Chương 6

Xoay quanh nhóm nhân vật chính là các Jinn - Dị Linh (thường gọi thần đèn, nhưng thực chất thì không hẳn là thần, cũng dạng tà nhiều hơn chính và nhốt trong chai lọ bình nhiều hơn là đèn dầu) chiến đấu với chủng tộc ngoài hành tinh tiến công trái đất nhằm bảo vệ hành tinh lẫn con người, đồng thời hé lộ những xung đột quá khứ giữa Dị Linh với con người lẫn Dị Linh với nhau. , Chương 5A: Đồng Tộc Của Ta, Kẻ Thù Của Ta (1)

Jinnrise - Ác Chiến Dị Linh

/ Chương 5A: Đồng Tộc Của Ta, Kẻ Thù Của Ta (1)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212