Đầu Bếp Siêu Đẳng Thanh Bảo Kiếm Được Kế Thừa (28), next Đầu Bếp Siêu Đẳng Thanh 29

Đầu bếp trẻ tuổi, tài năng, và siêu kiêu ngạo, Akiyama Jan, muốn trở thành đệ nhất đầu bếp Trung Hoa. Anh vào làm ở nhà hàng nhưng không ai thích anh. Tuy vậy, những kẻ muốn thử thách tài năng đều bị bại thảm thương. Trừ con gái của kẻ thù là Gobanchou Kiriko cũng là một đầu bếp trứ danh. , Thanh Bảo Kiếm Được Kế Thừa (28)

Đầu Bếp Siêu Đẳng

/ Thanh Bảo Kiếm Được Kế Thừa (28)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận