Iron Wok Jan - Đầu Bếp Siêu Đẳng Sức Nặng Của Bột (30), next Iron Wok Jan - Đầu Bếp Siêu Đẳng Sức 31

Đầu bếp trẻ tuổi, tài năng, và siêu kiêu ngạo, Akiyama Jan, muốn trở thành đệ nhất đầu bếp Trung Hoa. Anh vào làm ở nhà hàng nhưng không ai thích anh. Tuy vậy, những kẻ muốn thử thách tài năng đều bị bại thảm thương. Trừ con gái của kẻ thù là Gobanchou Kiriko cũng là một đầu bếp trứ danh. , Sức Nặng Của Bột (30)

Iron Wok Jan - Đầu Bếp Siêu Đẳng

/ Sức Nặng Của Bột (30)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2