Innocent Rouge (Innocent phần 2) Chapter 35, next Innocent Rouge (Innocent phần 2) Chapter 36

Đêm trước của cuộc cách mạng Pháp, năm 1772: Người anh cả của gia đình Sanson, Charles-Henri, đã trở thành một đao phủ thực thụ Trong khi đó, em gái của anh ta, Marie-Joseph đang sống tự do ở Versailles Innocent Rouge là sự tiếp nối trực tiếp cốt truyện của Innocent, tập trung nhiều hơn vào Marie Josephe Sanson , Chapter 35

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804