Huyết Tộc Cấm Vực Chapter 58, next Huyết Tộc Cấm Vực Chapter 59

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!, Chapter 58

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212