Huyết Tộc Cấm Vực Chapter 41, next Huyết Tộc Cấm Vực Chapter 42

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!, Chapter 41

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212