Huyết Ma Nhân Chapter 347, next Huyết Ma Nhân Chapter 348

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần... , Chapter 347

Huyết Ma Nhân

/ Chapter 347
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212