Huyền Đàn chi Kiếm Chapter 5, next Huyền Đàn chi Kiếm Chapter 6

Đây là một thế đại kiếm đạo, một thế giới của kiếm! Người giỏi kiếm đạo, thường khiêu chiến với cường giả để nổi tiếng. Con đường trở thành Kiếm Đạo Chí Tôn của Thanh Phong sẽ có những tao ngộ gì? Mời các bạn xem trọn bộ tại: Comicvn.net   , Chapter 5

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212