Huyễn Cảnh Dưới Ánh Trăng | Reveries of the Moonlight

Cuộc quyết chiến đẫm máu của một người bị ma cà rồng sát hại cả gia đình bên cạnh những thợ săn ma cà rồng thời hiện đại. "Chào mừng đến với thế giới của bóng trăng huyễn hoặc."

Huyễn Cảnh Dưới Ánh Trăng | Reveries of the Moonlight

Huyễn Cảnh Dưới Ánh Trăng | Reveries of the Moonlight

Nội dung mô tả

Cuộc quyết chiến đẫm máu của một người bị ma cà rồng sát hại cả gia đình bên cạnh những thợ săn ma cà rồng thời hiện đại. "Chào mừng đến với thế giới của bóng trăng huyễn hoặc."

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009