Hoshino,me O Tsubutte Chapter 38, next Hoshino,me O Tsubutte Chapter 39

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!       , Chapter 38

Hoshino,me O Tsubutte

/ Chapter 38
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2