Honkai Impact 3

Honkai Impact 3

Honkai Impact 3 Băng Hoại 3Rd

Honkai Impact 3 Băng Hoại 3Rd

Nội dung mô tả

Honkai Impact 3! Là một bộ truyện toàn những thánh nữ đấu đá với nhau và còn yêu nhau nữa.


Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009