Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chapter 55, next Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chapter 56

Một tác phẩm lớn về Giang hồ của Khưu Thụy Tân, theo phong cách hắc ám. Một giang hồ thật sự được khắc họa đầy bạo lực, tanh máu, trần trụi.   , Chapter 55

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212