Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chapter 53, next Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chapter 54

Một tác phẩm lớn về Giang hồ của Khưu Thụy Tân, theo phong cách hắc ám. Một giang hồ thật sự được khắc họa đầy bạo lực, tanh máu, trần trụi.   , Chapter 53

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212