Hiệp Khách Hành bất thông

Hiệp Khách Hành bất thông

Hiệp Khách Hành bất thông

Hiệp Khách Hành bất thông

Nội dung mô tả

Ta cho rằng, xông pha giang hồ, chỉ cần võ công cao, giúp yếu phò nguy, là trở thành được Đại Hiệp. Tuy ta hơi không dễ nhìn cho lắm, nhưng võ công cao sẽ bù đắp tất cả, nhưng sự thật là...

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009