Hắn Đến Từ Sao Hỏa Chapter 21.1, next Hắn Đến Từ Sao Hỏa Chapter 22

Hắn cùng với ta vốn cũng không thuộc loại cùng cái thế giới, Hắn vì sao mà vui? Hắn vì sao mà bi? Theo đuổi cái dạng gì hạnh phúc? Ta nghĩ đến đây đều là cùng ta không quan hệ, Thẳng đến. . . …Ngày cá tháng tư năm nay, Địa Cầu bất thình lình bị thần bí người ngoài hành tinh chiếm lĩnh! !, Chapter 21.1

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212