Halo - Initiation | Khởi Điểm

Bộ truyện xoay quanh nhân vật Sarah Palmer được giới thiệu trong game Halo 4 được Dark Horse cho ra mắt vào năm 2013 dài 3 kỳ.

Halo - Initiation | Khởi Điểm

Halo - Initiation | Khởi Điểm

Nội dung mô tả

Bộ truyện xoay quanh nhân vật Sarah Palmer được giới thiệu trong game Halo 4 được Dark Horse cho ra mắt vào năm 2013 dài 3 kỳ.

Chương

  • Version 1Lượt xem
      • Raw15/05/2016120

Bình luận

F88 1212 VNG 2009