Gun x Clover Chapter 52, next Gun x Clover Chapter 53

  Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?, Chapter 52

Gun x Clover

/ Chapter 52
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212