GTO : Paradise Lost Chapter 95, next GTO : Paradise Lost Chapter 96

GTO Paradise Lost - Thầy Giáo Vĩ Đại : Thiên Đường Lạc Lối! Thầy giáo huyền thoại Onizuka (Đỗ Thành Đạt) đã trở lại, nhưng tại sao lại ở trong tù? Mọi chuyện vẫn là bí mật, cùng đón xem các câu chuyện tiếp theo hàng tuần để dõi theo hành trình của Onizuka nào!   , Chapter 95

GTO : Paradise Lost

/ Chapter 95
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19