Godzilla: Cataclysm - Đại Khủng Hoảng Chapter 1A, next Godzilla: Cataclysm - Đại Khủng Hoảng Chapter 2

Đã nhiều năm qua đi kể từ thảm hoạ quái vật càn quét địa cầu và gần như diệt sạch nhân loại. Gần đây, Hiroshi, một trong những người già ở một trong những bộ tộc nhân loại còn sót lại bỗng thường xuyên gặp phải những ký ức ác mộng về thời kỳ thảm hoạ đó. Hiroshi còn chưa hay biết được rằng, những ký ức đó không chừng sẽ giúp ông cứu lấy tương lai của nhân loại. , Chapter 1A

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19