Franken Fran Chapter 59, next Franken Fran Chapter 60

Fran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à?Nhưng Fran có quan tâm không?, Chapter 59

Franken Fran

/ Chapter 59
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2