Fire Punch Chapter 15, next Fire Punch Chapter 16

"phù thủy băng" biến thế giới thành 1 nơi băng tuyết, đói khát và điên dại. những con người lạnh giá tìm kiếm hơi ấm từ ngọn lửa. "phép màu" được ban cho Agni, sẽ là hi vọng, hay là sự nguyền rủa...? , Chapter 15

Fire Punch

/ Chapter 15
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212