FCBD 2017 Avatar - "Anh Em"

Tập truyện mở màn cho series chính thức dựa trên bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron dự kiến sẽ được Dark Horse cho ra mắt vào cuối năm nay, kể về những chuyến phiêu lưu của Jake Sully trên tinh cầu Pandora, series cũng sẽ mang nội dung liên kết với những phần phim tiếp theo của Avatar sẽ tiếp tục ra mắt từ 2018

FCBD 2017 Avatar - "Anh Em"

FCBD 2017 Avatar -

Nội dung mô tả

Tập truyện mở màn cho series chính thức dựa trên bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron dự kiến sẽ được Dark Horse cho ra mắt vào cuối năm nay, kể về những chuyến phiêu lưu của Jake Sully trên tinh cầu Pandora, series cũng sẽ mang nội dung liên kết với những phần phim tiếp theo của Avatar sẽ tiếp tục ra mắt từ 2018

Chương

  • Version 0 - -Lượt xem

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504