Đường Dần tại Dị Giới Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2, next Đường Dần tại Dị Giới Chapter 108

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.   , Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2

Đường Dần tại Dị Giới

/ Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212